Ytn8PywEQqOd

La Federació

Com indica el nom, som una nova Federació i el que pretenem es informar
a les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya, assessorar,
escoltar i donar un cop de mà a les nostres A.V.P.C.C. ja bé constituïdes del
tot i/o també a les que estan començant.
Volem recollir totes les peticions i suggeriments de totes les A.V.P.C.C., i per
poder funcionar d’una manera més lleugera tenim un delegat en cada comarca
i no en cada província.
Entre tots volem cercar noves vies per poder aconseguir recursos per tothom i
especialment per les associacions petites i amb pocs recursos.

Domicili Fiscal:

Plaça de la Vila, num.: 1.

43830-TORREDEMBARRA  (Tarragona)

N.I.F.: G-55658009

Registrada al Dep. de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb num.: 769 – J / 4

www.nfcsavpc.cat